În acord cu dispozițiile art. 46 alin. (1) lit. d) și art. 48 din OG nr. 26/2000, Asociația Corpus Reformatorum desfășoară activități economice pentru întregirea bugetului în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute de Statutul Asociației. Activitatea economică desfășurată de Asociația Corpus Reformatorum nu este desfășurată în vederea obținerii de profit, ci exclusiv pentru întregirea bugetului Asociației.

Te invitam sa citești cu atenție acești termeni și condiții pentru a fi în cunoștință de cauza în momentul în care plasezi o comanda.

La finalizarea comenzii, prin apăsarea butonului „Comandă”, confirmi ca ești de acord cu Termenii și condițiile noastre privind vânzările de produse, prezentate în acest document.

Acești termeni și condiții pot fi schimbați în orice moment de către Asociația Corpus Reformatorum, fără a fi necesara o notificare prealabila. Din acest motiv, te rugăm să consulți acest document de fiecare dată când plasezi o comandă contra-cost.

Articolul 1 – Definiții

http://www.corpusreformatorum.org și www.mostenirea-baptista.ro – siteuri aflate în proprietatea exclusiva a Asociației Corpus Reformatorum, cu sediul în Reghin, Bd. Unirii, bl. 5, jud. Mureș, având CUI: 44835585.

SITE – domeniul http://www.corpusreformatorun.org, www.mostenirea-baptista.ro și subdomeniile acestuia

SERVICIU – serviciul de comerț electronic pus la dispoziția CLIENTULUI, având posibilitatea contractării de produse si/sau servicii folosind mijloace electronice.

CONȚINUT – toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau accesate prin utilizarea unui echipament tehnic;

–  conținutul oricărui e-mail trimis CLIENȚILOR sai de către Asociația Corpus Reformatorum prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

–  orice informație comunicata CLIENTULUI prin orice mijloc de către un reprezentant sau colaborator al Asociației Corpus Reformatorum;

–  informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Asociația Corpus Reformatorum într-o anumita perioada.

UTILIZATOR – persoana fizica/juridica ce are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord intre Asociația Corpus Reformatorum și acesta.

CLIENT – persoana fizica/juridica care are sau obține acces la CONȚINUT.

DOCUMENT – prezenții Termeni și Condiții

CONTRACT la distanta – orice contract încheiat intre Asociația Corpus Reformatorum și client în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare servicii organizat la distanta, fără prezenta fizica simultana a celor două persoane, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

TRANZACȚIE – încasare sau rambursarea unei sume rezultate din vânzarea unui produs de către Asociația Corpus Reformatorum.

Articolul 2 – Chestiuni generale
(1) Folosirea, inclusiv dar nelimitând-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implica aderarea Clientului la prezentele termeni și condiții; Clientul se angajează sa monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neînțelegerii se aplica Termenii și condițiile valabile la momentul plasării comenzii și notificării acestuia în scris către Asociația Corpus Reformatorum. 
(2) Prin folosirea Site-ului/Conținutului/Serviciului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg din folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Site-ului, Conținutului, Serviciului, Asociației Corpus Reformatorum, în conformitate cu legislația romana în vigoare.
(3)  În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document:
a. Acesta renunța la: accesul la Serviciul oferit de Asociația Corpus Reformatorum prin intermediul Site-ului.
b. Asociația Corpus Reformatorum va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese.
c.  Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
(4) Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la alin. (3), acesta poate sa contacteze Asociația Corpus Reformatorum la adresa ainevoiededumnezeu@gmail.com.
(5) Acest Site este adresat doar clienților persoane fizice sau juridice care au cel puțin 18 ani și au capacitatea legala de a încheia acte juridice. Devenind client, persoana declara faptul ca întrunește condițiile sus-menționate.

Articolul 3 – Copyright
(1) Conținutul, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Asociației Corpus Reformatorum, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect.
(2) Clientului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Asociația Corpus Reformatorum, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor protejate de dreptul de autor asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Asociației Corpus Reformatorum.
(3) Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederi ale prezentului Document.
(4) Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Asociației Corpus Reformatorum și/sau al angajatului, reprezentantului sau colaboratorului Asociației Corpus Reformatorum care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta exista, fata de respectivul conținut.
(5) Este interzisa orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista. 

Articolul 4 – Date de contact
(1) Datele de identificare complete și corecte ale Asociației Corpus Reformatorum sunt publicate pe site pentru a fi la dispoziția Clientului.
(2) Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite automat Asociației Corpus Reformatorum sa îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.
(3) Completarea parțiala sau integrala a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Asociației Corpus Reformatorum de a contacta Clientul.
(4) Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Asociației Corpus Reformatorum se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Clientului și Asociația Corpus Reformatorum, considerându-se astfel ca acesta consimte primirea notificărilor din partea Asociației Corpus Reformatorum în modalitate electronica și/sau telefonica, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

Articolul 5 – Politica de confidențialitate
(1) Asociația Corpus Reformatorum colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului în care vizitatorul site-ului dorește sa interacționeze cu http://www.corpusreformatorum.org. Astfel, pentru înregistrarea unei comenzi noi, se colectează numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de livrare si numărul de telefon, date utilizate ulterior pentru finalizarea si transmiterea comenzii.
(2) Asociația Corpus Reformatorum poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, sistem de operare, inclusiv alți parametri tehnici) furnizate de către browser internet prin intermediul căruia se face accesul la site si pot fi folosite de către Asociația Corpus Reformatorum pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi.
(3) Asociația Corpus Reformatorum poate sa colecteze involuntar și informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor http://www.corpusreformatorum.org cum ar fi adresa IP. Asociația Corpus Reformatorum nu va utiliza astfel de informații pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu va face publice astfel de informații, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politica de Confidențialitate;
(4) Asociația Corpus Reformatorum poate obține date de la instituția financiara prin intermediul căreia se realizează cumpărarea de pe http://www.corpusreformatorum.org, dacă plata se face on-line prin card bancar sau prin ordin de plata;
(5)  Asociația Corpus Reformatorum prelucrează datele cu caracter personal ale clientului in următoarele scopuri și temeiuri legale:
(6)  Asociația Corpus Reformatorum prelucrează datele cu caracter personal ale clientului în următoarele scopuri și temeiuri legale:
a. în scopul executării contractului: pentru a asigura accesul acestuia la serviciu, în vederea validării, expedierii și facturării comenzilor către acesta sau pentru rezolvarea anularilor ori a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
b. în baza consimțământului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informații privind activitățile http://www.corpusreformatorum.org sau produsele comercializate, la cererea sa voluntara;
c. în interes legitim, datele personale prevăzute la alin. (2) și (4) pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților;
(6) Prin vizitarea site-ului sau a completării formularelor de contact ori de solicitare informații pentru produs, fiecare Client și-a exprimat consimțământul ca Asociația Corpus Reformatorum sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politica de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și cu a prevederilor naționale în vigoare;
(7) Asociația Corpus Reformatorum prelucrează datele în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvata și limitata, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi reținute doar pe perioada de timp necesara îndeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securității și integrității datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fără masuri de precauție adecvate.
(8) Asociația Corpus Reformatorum a implementat masurile organizatorice și de securitate necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în vigoare. Pentru protejarea informațiilor colectate în scopurile menționate de la Membru sau Client Asociația Corpus Reformatorum utilizează certificarea Secure Sockets Layer (SSL).
(9) Asociația Corpus Reformatorum nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului http://www.corpusreformatorum.org, cu excepția reprezentanților legali și contractorilor/partenerilor ce au calitatea de persoane împuternicite (contabilitate) cărora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa în numele Asociația Corpus Reformatorum sau în cazul în care obligația de dezvăluire reprezintă o obligație legală a Asociația Corpus Reformatorum sau a angajaților ori contractorilor/partenerilor acesteia.
(10) Orice Client are, ca persoana vizata,  următoarele drepturi în raport cu Asociația Corpus Reformatorum, ca operator de date cu caracter personal:
a. Dreptul de acces înseamnă dreptul Clientului de a obține o confirmare din partea Asociației Corpus Reformatorum ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauza și, în caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
b. Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
c. Dreptul la opoziție vizează dreptul Clientului de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, Membrul sau Clientul are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.
d. Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate din partea Asociației Corpus Reformatorum.
e. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul Clientului de a solicita sa fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– persoana în cauza decide sa își retragă consimțământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– persoana în cauza se opune prelucrării și nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
e. Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care Clientul contesta exactitatea datelor prelucrate de Asociația Corpus Reformatorum, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana în cauza se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Asociația Corpus Reformatorum nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța; în cazul în care persoana s-a  opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica dacă drepturile legitime ale Asociația Corpus Reformatorum prevalează asupra celor aparținând Clientului.
f. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
În situația în care se considera ca drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.
Datele de contact ale ANSPDCP sunt următoarele: București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.
(11) Pentru exercitarea drepturilor conform alin. (10) Clientul se va adresa Asociației Corpus Reformatorum , printr-o cerere formulata în scris și transmisa la sediul din Reghin, Bd. Unirii, bl. 5, sc. 1, ap. 2, jud. Mureș sau prin intermediul  unui e-mail, transmis la adresa ainevoiededumnezeu@gmail.com.
(12) Datele cu caracter personale procesate de Asociația Corpus Reformatorum sunt reținute pentru o perioada cuprinsa intre 3 și 10 ani, în funcție de scopul colectării datelor personale, după cum urmează:
– datele furnizate prin intermediul formularului de comanda vor fi stocate pentru o perioada de 10 ani de la momentul colectării;
– datele furnizate prin completarea formularului de contact sau de solicitare informații pentru produs pentru o perioada de 3 ani de la momentul colectării
(13) Asociația Corpus Reformatorum nu promovează SPAM-ul, obligându-se ca datele colectate ale Clientului sa fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și sa nu facă publica, sa vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.
(14) Excepție de la prevederile alin. (13) va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.
(15) Dacă Asociația Corpus Reformatorum va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidențialitate, va publica respectivele motivări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează.

Articolul 6 – Vânzarea online
(1) Accesul la serviciu
a. Accesul la produse este permis oricărui Client.
b. Pentru a i se permite accesul la produse, în momentul apăsării butonului “Comandă”,  Clientul declară că acceptă prevederile acestui document.
c. Asociația Corpus Reformatorum își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la Servicii pe perioada nedeterminata, în cazuri justificate de comportamentul Clientului, dreptul de a anula comenzile în cazul în care considera ca în baza comportamentului avut de către Client ar putea prejudicia în vreun fel Asociația Corpus Reformatorum și site-ul http://www.corpusreformatorum.org.  Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.
(2) Produse și servicii
a. Asociația Corpus Reformatorum poate publica pe site-ul http://www.corpusreformatorum.org informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta, într-o anumita perioada și în limita stocului disponibil.
b. Asociația Corpus Reformatorum poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.
c. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON). La acest moment, Asociația Corpus Reformatorum nu este plătitoare de TVA.
d. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de Client cu ocazia apăsării butonului “Comandă”. Asociația Corpus Reformatorum nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru facturare. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmata în momentul în care se va emite factura către Client.
e. Toate informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracteristici si greutate, a preturilor, a stocurilor per produs și/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte site-uri etc) nu reprezintă o obligație contractuala din partea Asociației Corpus Reformatorum, acestea fiind cu titlu de prezentare.  Asociația Corpus Reformatorum poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica în orice moment, pana la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.
f. Plata produselor și/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face în următoarele modalități:
– On-line, prin intermediul serviciului de plăti electronice Stripe.
g. În cazul plaților online cu cardul, Asociația Corpus Reformatorum nu este / nu poate fi făcută responsabila pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitând-se la comisioane de conversie valutara aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Clientul.
h. În cazul puțin probabil când Asociația Corpus Reformatorum nu va putea onora un produs/o parte din produse, pentru ca aceste sunt indisponibile, aceasta va notifica pe e-mail și telefonic Clientul, oferindu-i informații privind scoaterea din comanda a produsului ce nu mai poate fi livrat. Clientului ii vor fi  prezentate opțiunile de care acesta dispune:
– fie poate aștepta ca produsul sa redevină disponibil în stoc,
– fie sa anuleze comanda pentru produsul respectiv.
Dacă este cazul, Asociația Corpus Reformatorum va dispune rambursarea sumelor achitate de către Client pentru produsele indisponibile în maxim 14 zile de când a luat cunoștința de decizia Clientului.
(3) Comanda online
a. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate pe site, ofertele de preturi fiind limitate în timp (după perioada indicata, preturile anumitor produse pot suferi modificări iar cele promoționale nu vor mai fi vizibile pe site-ul www.corpusreformatorum.org / www.mostenirea-baptista.ro).
b. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și valabile la data plasării comenzii, denumita în cadrul acestui document și comanda emisa.
c. Contractul la distanta este considerat încheiat de către Asociația Corpus Reformatorum atunci când comanda plasata de către Client este confirmata electronic de către Asociația Corpus Reformatorum. Mai mult, înainte de a valida comanda Clientului și înainte de a expedia produsele, Asociația Corpus Reformatorum are dreptul sa contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de Asociația Corpus Reformatorum (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personala de către Client a datelor sale de identificare și livrare. Clienții accepta ca Asociația Corpus Reformatorum nu poate fi forțat sa valideze/livreze produse către persoane care nu au confirmat datele de livrare și identificare.
d. Asociația Corpus Reformatorum va putea proceda la denunțarea unilaterala a contractului și la anularea automata a comenzii efectuate de Client, chiar și fără o notificare prealabilă adresata Clientului, fără nicio obligație ulterioara a vreunei părți fata de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri: 
– activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natura de partea Asociația Corpus Reformatorum;
– pentru alte motive obiective;
– neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul plații online;
– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Asociația Corpus Reformatorum, în cazul plații online;
e. În cazul în care Clientul nu ridică sau refuză primirea coletului o singură dată, Asociația Corpus Reformatorum își rezerva dreptul de a refuza orice alta comanda viitoare.
g. O comanda plasata nu poate fi modificata decât prin contactarea Asociației Corpus Reformatorum, la adresa de e-mail: ainevoiededumnezeu@gmail.com sau prin intermediul formularului de contact disponibil pe site.
h. În cazul în care un Client își modifica datele personale, aducând la cunoștința Asociației Corpus Reformatorum acest aspect, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luând-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.
(4) Comanda telefonică
Clientul nu poate efectua comenzi telefonice. Clientul/Membrul va putea efectua doar comenzi on-line.
(5) Contract și finalizare
a. Asociația Corpus Reformatorum va transmite către Client toate documentele necesare care sa ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client.
b. Asociația Corpus Reformatorum va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa, telefonic, prin e-mail sau SMS.
c. Contractul la care se adaugă documentele care atesta livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Asociația Corpus Reformatorum, devine Contract onorat.
d. Contractul este încheiat pe perioada determinata. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care părțile își vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin prezentul Document.
e. În cazul în care exista diferențe intre lista cu produse livrate și conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica Asociația Corpus Reformatorum în maximum 24 de ore de la recepția coletului, telefonic, email (ainevoiededumnezeu@gmail.com) sau prin formularul de contact disponibil pe site, cu detaliile aferente (foto, explicații etc).
(6) Transport
a. Livrarea către Client a produselor achiziționate de la Asociația Corpus Reformatorum este efectuata prin firma de curierat Cargus.
b. Costurile privind livrarea sunt suportate de client.
c. Asociația Corpus Reformatorum expediază colete numai pe teritoriul României. Pot exista excepții de la această dispoziție în funcție de împrejurări obiective discutate în prealbil cu potențialul client.
d. Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat expres la plasarea acesteia și este un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorii Asociația Corpus Reformatorum, numărul zilelor lucrătoare din luna, numărul produselor din comanda etc.
e. În eventualitatea depășirii termenului de livrare cu mai mult de 7 zile, Asociația Corpus Reformatorum va informa Clientul prin E-mail și/sau telefon și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioada ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanta și anularea comenzii. Clientul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. Lipsa primirii de către Asociația Corpus Reformatorum a unui răspuns din partea Clientului sau imposibilitatea contactării Clientului la datele de contact indicate în termenul precizat se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare.
f. În cazul rezilierii Contractului și anularii comenzii în situația prevăzută anterior, Asociația Corpus Reformatorum rambursează fără întârzieri nejustificate toate sumele plătite în temeiul Contractului de către Client și în decurs de 7 zile de la data de la care Clientul a comunicat către Asociația Corpus Reformatorum decizia sa de terminare a contractului.
g. Timpul de livrare al unei comenzi poate varia în funcție de locul de livrare indicat de Client. Intervalul de zile poate varia de la 3 pana la 7 zile lucrătoare. Literele e, f, g nu se aplică în cazul excepțiilor de la lit. c, și anume atunci când coletele sunt expediate în afara teritoriului României.
h. În cazul în care clientul nu preia coletul de la curierul livrator sau din sediul Cargus, din orice motive, după ce coletul se va întoarce înapoi la Asociația Corpus Reformatorum, aceasta din urmă va storna factura emisă clientului și va returna prețul plătit. În același timp, clientul este obligat să despăgubească Asociația Corpsus Reformatorum cu suma de 20 de lei pe care are obligația de a-i plăti în termen de 48 de ore de la data la care reprezentantul Asociației aduce la cunoștința clientului situația returnării coletului pentru neridicare. Părțile convin ca de comun acord și numai de comun acord, să poată face excepții de la această dispoziție.
(7) Renunțarea la contract
a. Clientul se poate retrage din contract și este îndreptățit sa primească întreaga contravaloare pentru produsele plătite fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere în termen de 14 zile de la data de la care Clientul a intrat în posesia fizica a produsului comandat.
b. Înainte de expirarea perioadei de retragere din contract, Clientul informează Asociația Corpus Reformatorum despre decizia sa de retragere din contract. În acest scop, Clientul poate alege una dintre următoarele variante:
– de a folosi modelul de formular de retragere;
– de a face o declarație neechivoca în care își exprima decizia de retragere din contract;
Model de formular de retragere din contract în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii precum si pentru modificarea și completarea unor acte normative:

Către : Asociația Corpus Reformatorum,  Reghin, Bd. Unirii, bl. 5, sc. 1, ap. 2, jud. Mureș   
– Prin prezenta va informez/va informam cu privire la retragerea mea/noastră din contractul referitor la vânzarea următoarelor produse :
– Comandate la data (__)/primite la data (__)
– Numele Clientului:
– Adresa Clientului:
– Semnătura Clientului (doar în cazul în care acest formular este notificat pe hârtie)
– Data.

c. În cazul exercitării dreptului de retragere, returnarea produsului se va putea efectua, după parcurgerea etapei inițiale prevăzută la lit. b, fie prin predare personală la sediul Asociației Corpus Reformatorum fie prin servicii de curierat la adresa: Asociația Corpus Reformatorum, str. Remetea nr. 158, Târgu Mureș, Mureș, costurile aferente transportului fiind, conform legii, în sarcina Vânzătorului. Clientul care a notificat Asociația Corpus Reformatorum conform lit. b, îi revine responsabilitatea de a se asigura ca produsul va fi returnat în maxim 14 zile de la notificare, în caz contrar, Asociația Corpus Reformatorum considerând cererea nefondata/invalida și poate refuza returul.
d. Produsul returnat trebuie sa fie predat în aceeași stare în care a fost livrat, cu toate accesoriile și dacă este posibil, în ambalajul original, etichetele și documentele în original care l-au însoțit. Clientul este direct responsabil pentru diminuarea valorii produsului returnat, rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționarii produsului.
e. Clientul Asociația Corpus Reformatorum nu va putea sa returneze produsele achiziționate și/sau nu va pretinde orice alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele situații:
– Produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat.
f. În cazul retragerii din contract a Clientului, Asociația Corpus Reformatorum rambursează sumele pe care le-a primit drept plata în termen de 14 zile de la care a luat cunoștința de decizia de retragere din Contract în condițiile prevăzute la lit. b.
g. În cazul achiziționării unui card cadou, cumpărătorul cardului este de acord și înțelege faptul că pierde dreptul la retragere prevăzut de lege, potrivit art. 16 lit. m) din OUG nr. 34/2014 întrucât cardul cadou este asimilat unui produs digital livrat în format digital.

Articolul 7 – Frauda
(1) Asociația Corpus Reformatorum nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
(2) Clientul își asuma întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
(3) Asociația Corpus Reformatorum declina orice responsabilitate, în situația în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă Asociația Corpus Reformatorum.
(4) Clientul sau Membrul va informa Asociația Corpus Reformatorum asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
(5) Asociația Corpus Reformatorum nu promovează SPAM-ul.
(6) Comunicările realizate de către Asociația Corpus Reformatorum prin mijloace electronice de comunicare la distanta (ex.: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
(7) Următoarele scopuri atinse sau nu,  vor fi considerate tentativa de fraudare a Site-ului/Conținutul și/sau Asociația Corpus Reformatorum. Asociația Corpus Reformatorum își rezervă dreptul de a sesiza organele de urmărire penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
– de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.
– de a altera sau de a modifica conținutul Site-ului sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de către Asociația Corpus Reformatorum către Membru / Client.
– de a afecta performantele serverului/serverelor pe care rulează site-ul.
– de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legala necesara, conținutul expediat prin orice mijloc de către Asociația Corpus Reformatorum către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

Articolul 8 – Limitarea responsabilității
(1) Asociația Corpus Reformatorum nu poate fi ținută responsabila în nici un fel în fata niciunui Client care utilizează Site-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie acești termeni și condiții.
(2) În cazul în care un Client considera ca un Conținut expediat prin orice mijloc de către Asociația Corpus Reformatorum violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii Asociația Corpus Reformatorum, conform detaliilor de contact, astfel Asociația Corpus Reformatorum sa poată lua o decizie în cunoștința de cauza. 
(3) Asociația Corpus Reformatorum nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:
– produsul va fi potrivit așteptărilor clientului.
(4) În limita prevederilor acestor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitând-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/ legătura/ tranzacție/ colaborare/ etc. care pot apărea intre Client și oricare dintre cei care își fac promovare directa sau indirecta prin intermediul site-ului.

Articolul 9 – Forța majoră
(1) Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care ii incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzata de un eveniment de forță majoră.
(2) Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligata/obligat sa aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și sa ia orice masuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
(3) Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerată /exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o/îl împiedica sa o ducă la bun sfârșit.
(4) Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte daune-interese.
(5) Partea care invoca evenimentul de forță majoră trebuie sa facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului în limitele alin. (3).

Articolul 10 – Litigii
(1) Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Asociația Corpus Reformatorum Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord, cel puțin cu prevederile acestor Termeni și Condiții.
(2) Orice disputa cu referire la prezenții Termeni și Condiții care ar putea sa apară intre Membru/Client și Asociația Corpus Reformatorum se va rezolva pe cale amiabila.
(3) Orice dispută, de orice fel, care ar putea sa apară intre Client și Asociația Corpus Reformatorum se va rezolva pe cale amiabila. Dacă aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul Asociației Corpus Reformatorum, în conformitate cu legile romane în vigoare.
(4) Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
(5) Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația romana. 

Articolul 11 – Dispoziții finale
(1) Asociația Corpus Reformatorum își rezerva dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabila a Clientului.
(2) În limita prevederilor Termenilor și Condițiilor, Asociația Corpus Reformatorum nu va putea fi făcută responsabila pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
(3) Asociația Corpus Reformatorum își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura și/sau legături pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

Versiune actualizată la data de 24.05.2024